Opublikowano: 2018-12-10

Hurtownia Śrub D&A

Wytrzymałość połączenia śrubowego zależy w głównym stopniu od wytrzymałości samej śruby. Wytrzymałość śruby możemy odczytać z oznaczenia wytłoczonego na łbie śruby.
Klasy właściwości mechanicznych śrub oznaczane są za pomocą następującego kodu
X a.b gdzie: X - klasa dokładniści śruby,
a,b współczynniki określające minimalną wytrzymałość na rozciąganie oraz granicę plastyczności.
Minimalną wytrzymałość na rozciąganie liczymy ze wzoru
Rm = 5 x 100 [N/mm2]
Granicę plastyczności liczymy ze wzoru
Re = a x b x 10 [N/mm2]
Jeżeli na przykład na łbie śruby mamy oznaczenie B 5.8 oznacza to, że jest to element konstrukcyjny średniodokładny o klasie wytrzymałości 5.8.
Klasa wytrzymałości 5.8 oznacza, że minimalna wytrzymałość na rozciąganie tej śruby powinna wynosić 500 N/mm2, a granica plastyczności 400 N/mm2.
Klasy właściwości mechanicznych śrub
- śruby zwykłe to: 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.8
- śruby wysokiej wytrzymałości to: 8.8; 10.9
Klasy dokładności śrub
A - klasa dokładna
B - klasa średniodokładna
C - klasa zgrubna
śruby klas właściwości mechanicznych 5.6; 8.8; 10.9 są.wykonywane w klasach dokładności A i B
Śruby klas właściwości mechanicznych 4.6 i 4.8 są wykonywane w klasie dokładności C
www.sruby.katowice.pl
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.