Opublikowano: 2018-12-10

Hurtownia Śrub D&A

Wytrzymałość połączenia śrubowego zależy w głównym stopniu od wytrzymałości samej śruby. Wytrzymałość śruby możemy odczytać z oznaczenia wytłoczonego na łbie śruby. Klasy właściwości mechanicznych śrub oznaczane są za pomocą następującego kodu X a.b gdzie: X - klasa dokładniści śruby, a,b współczynniki określające minimalną wytrzymałość na rozciąganie oraz granicę plastyczności. Minimalną wytrzymałość na rozciąganie liczymy ze wzoru Rm = 5 x 100 [N/mm2] Granicę plastyczności liczymy ze wzoru Re = a x b x 10 [N/mm2] Jeżeli na przykład na łbie śruby mamy oznaczenie B 5.8 oznacza to, że jest to element konstrukcyjny średniodokładny o klasie wytrzymałości 5.8. Klasa wytrzymałości 5.8 oznacza, że minimalna wytrzymałość na rozciąganie tej śruby powinna wynosić 500 N/mm2, a granica plastyczności 400 N/mm2. Klasy właściwości mechanicznych śrub - śruby zwykłe to: 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.8 - śruby wysokiej wytrzymałości to: 8.8; 10.9 Klasy dokładności śrub A - klasa dokładna B - klasa średniodokładna C - klasa zgrubna śruby klas właściwości mechanicznych 5.6; 8.8; 10.9 są.wykonywane w klasach dokładności A i B Śruby klas właściwości mechanicznych 4.6 i 4.8 są wykonywane w klasie dokładności C